EN VARM TAK FRA HOSPITALET

8. NOVEMBER 2020Dr. Pham Le Ngoc fortæller om hvilken forskel det nye udstyr fra hospitalsindsamlingen har gjort.


Af dr. Pham Le Ngoc

En varm tak til Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) for den støtte i form af de mange særdeles nyttige apparater, vi gennem årene har modtaget på Lam Dong II General Hospital (hospitalet i Bao Loc). Som ansat på hospitalet er jeg dybt taknemmelig. Jeg er børnelæge, og en del af udstyret i min afdeling er doneret af DVF. For det første – og meget vigtigt - en inkubator (en kuvøse), et sikkert, kontrolleret rum til for tidligt fødte børn. Her sørges der for den rette temperatur og den rette mængde af ilt, fugtighed og lys, mens børnenes organer udvikles. Uden den ville mange børn ikke overleve. Kuvøsen nedsætter også risikoen for bakterier og deraf følgende infektioner. Den ikke blot beskytter børnene, den giver også personalet mulighed for at iagttage livstegn og behandle børnene 24/7. Man kan sige, at kuvøsen er en livmoder nr. to, som videreudvikler børnene.


Hjælp til åndedræt

For det andet en CPAP-maskine, som er en slags respirator, som forbedrer iltningen og reducerer vejrtrækningsproblemer hos børn som er alvorligt syge af lungebetændelse eller bronkitis. Den kan også bruges til babyer født lige før terminen, hvis lunger derfor ikke er tilstrækkeligt udviklede. Brugen af denne metode med et fortsat åndedrætspres gennem næsen (NCPAP) giver en konstant, sund åndedrætscyklus og reducerer derved vejrtrækningsproblemerne. NCPAP betyder at vi har kunnet nedbringe brugen af intubation, indføring af rør som mekanisk tilfører luft til patienter med luftvejslidelser, og har dermed reduceret komplikationer og forbedret kvaliteten af behandlingen. Det er en stor hjælp i vores arbejde, specielt i afdelingen for for tidligt fødte babyer.


Lysterapi til nyfødte

For det tredje en lysterapimaskine. Gulsot er en meget ofte forekommende tilstand hos nyfødte - som oftest dog i mild, uskadelig grad, men i en del tilfælde vil niveauet af bilirubin (et affaldsstof fra leveren, som giver gulsot) være meget højt og vil kunne udsætte babyen for en risiko for døvhed, spastisk lammelse eller andre former for hjerneskader. Heldigvis kan vi behandle for gulsot på en meget enkel måde: lysterapi. Det er en almindelig og virkelig effektiv behandlingsmetode, som bruger lys til at nedbryde bilirubin i barnets krop. Derfor spiller lysterapi-maskinen en vigtig rolle i vores arbejde.
Nyttigt i krisesituationer

Desuden har vi fået en venefinder fra DVF. Mange mennesker har fremstående årer, som giver sygeplejerskerne god mulighed for et hurtigt og præcist årestik, Men det at finde årer bliver særligt svært hos børn med en del fedtvæv eller hos nyfødte. Venefinderen hjælper sygeplejerskerne med at finde åren let, hurtigt og præcist. Således kan patienten hurtigt blive f.eks. bedøvet. Det er utrolig nyttigt i krisesituationer, hvor hvert sekund tæller. Sidst, men bestemt ikke mindst, skal nævnes de nye patientsenge, som DVF også har doneret. De har tremmer, så patienterne ikke falder ud. Sengenes højde kan indstilles, så det er behageligt for os, når vi udfører behandlinger eller undersøgelser i sengen. Desuden kan de indstilles med hældning, så patienten kan ligge i en behagelig stilling.Støt vietnam ajoursamt DVFs humanitære arbejde for kun kr. 275/år (200 kr. for studerende/pensionister)