hospitalet i bjergene

Hospitalsindsamlingens næstformand er medicinstuderende med kun kort tid tilbage som studerende. Han besøgte Vietnam og arbejdede på Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City, men besøgte i flere dage Bao Loc og vores hospital og her er hans betragtninger:Af Terkel Christiansen

I foråret aflagde jeg som ny næstformand i indsamlingen et besøg i Bao Loc i forbindelse med, at jeg alligevel opholdt mig i Vietnam. Det var umiddelbart inden, at det nye hospital blev taget i brug, så jeg blev vist rundt i både de gamle og nye bygninger.


Jeg brugte meget tid på at tale med personalet på de forskellige afdelinger for at afdække, hvilke behov for nyt udstyr de havde. Der er ingen tvivl om, at der fortsat er behov for støtte fra indsamlingen, da alle afdelinger med en enkelt undtagelse, laboratoriet på Klinisk Biokemisk Afdeling, havde for gammelt og for lidt udstyr. Fx stammer et af deres røntgenapparater og mange af sengene helt tilbage fra amerikanernes tid i starten af 70’erne. Hvordan deres ingeniører formår at skaffe reservedele og reparere det gamle udstyr så mange gange, er lidt af en gåde!

Moderne hospitalssenge er stadig et stort ønske fra flere afdelinger, hvilket vi fra indsamlingens side også har prioriteret på det seneste. Andre vigtige ønsker, som vi kommer til at drøfte i det kommende år, er yderligere en moderne 3D-ultralydsskanner til den travle fødeafdeling, for at forbedre muligheden for at fange problemer tidligt i graviditeten, og flere dialyseapparater til nyreafdelingen, da de nuværende kører nærmest i døgndrift og derfor hurtigt bliver nedslidt.


Lokale sundhedsklinikker

Jeg besøgte desuden flere mindre klinikker (kaldet ”health stations”) i Lam Dong-provinsen, hvor Bao Loc ligger. Klinikkerne behandler kun de allermest basale ting og henviser resten til vores hospital. Det store hospital har en strategisk vigtig beliggenhed, da patienter fra den vestlige del af provinsen ellers skulle fragtes en længere omvej gennem et smalt bjergpas med megen trafik til det andet hospital i Da Lat.

Dog har de små klinikker en vigtig funktion, da de oftest er placeret i de enkelte landsbysamfund og er med til at opbygge tillid til sundhedssystemet og udbrede information om sygdom og sundhed, især i minoritetslandsbyerne. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med tilslutning til vaccinationsprogrammer, hvor der i Vietnam for nylig har været problemer med skandaler og misinformation, der har ført til faldende antal vaccinationer og flere epidemier.


Konsultationer på minoritetssprog

På klinikken i Da Oai var den lokale læge og flere sygeplejersker således også fra områdets dominerende Co Ho-minoritet, som derfor kunne få konsultationer på deres eget sprog. Den lokale forankring er yderst relevant i så heterogen en befolkning som i Vietnams centrale højland. Faktisk var alle lægerne, jeg talte med, lokale, også selvom de havde studeret i Ho Chi Minh City eller Hue.


Tilknytningen til hjemstavnen og familien derhjemme er stor, og de smukke bjerglandskaber omkring Bao Loc er sikkert heller ikke lette at sige farvel til. Hospitalsdirektøren og hans stab, inklusiv deres ingeniører, er behagelige og professionelle, og jeg ser frem til at fortsætte indsamlingens samarbejde med dem i de kommende år.Støt vietnam ajoursamt DVFs humanitære arbejde for kun kr. 275/år (200 kr. for studerende/pensionister)